dyrektors|ki

dyrektors|ki
adj. [stanowisko] managerial, directorial, management attr.; [gabinet] manager’s, director’s
- dyrektorskie krzesło a. dyrektorski fotel a. stołek przen. an executive office a. suite przen.
- tajne dyrektywy confidential a. top-secret directives
- dyrektywy polityczne political directives
- dyrektywa moralna a moral directive a. imperative
- postępować zgodnie/niezgodnie z dyrektywami to follow/to disregard directives, to comply with/to not comply with directives
- dyrektywna wypowiedź a verbal a. an oral directive

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”